BONİ POMİKS BEBEK BEZİ

pomiks_11584892695c0f94cac69b9.jpg

pomiks-12-11-10-8_11166310585eaddaecadd98.png NEW SERIES

POMIKS PREMIUM SMALL PACKET SERIES

new-pomiks_3605422855eadda45dc928.jpg NEW SERIES

POMIKS PREMIUM TWIN PACKET SERIES

ikiz-paket_4537732935eadd9e125324.jpg NEW SERIES

POMIKS PREMIUM JUMBO PACKET SERIES

boni_baby_diapers1_2482160315c22afefe4b8d.png New

Pomiks Bebek Bezi Yeni Doğan

boni_baby_diapers2_11051867745c22b01beb876.png NEW

Pomiks bebek bezi mini

boni_baby_diapers3_9583735475c22b04fc0a9e.png NEW

Pomiks bebek bezi midi

boni_baby_diapers4_11343636765c22b07cab253.png NEW

Pomiks Bebek Bezi maxi

boni_baby_diapers5_6774745995c22b0a56932b.png NEW

Pomiks Bebek Bezi

p_bb_06_8054970085cee291c61c8d.jpg NEW

POMIKS BEBEK BEZİ

pomiks_active_baby_diapers_mini_18835848195c0eb1c085828.jpg

POMİKS ACTİVE BABY BEBEK BEZİ MİNİ

 

Size 3-6 kg
   
Eco Pack 30 pcs x 10 packs
Twin Pack 60 pcs x 5 packs
pomiks_active_baby_diapers_midi_5333527205c0eb1568d851.jpg

POMİKS ACTİVE BABY BEBEK BEZİ MİDİ

Size 4-10 kg
Mini Pack  25 pcs x 10 packs
Eco Pack 50 pcs x 5 packs
Twin Pack 90 pcs x 2 packs

 

baby_diapers_6_10475997845c0eb2688b465.jpg

POMİKS ACTİVE BABY BEBEK BEZİ MAXİ

Size 9-18 kg
Mini Pack  20 pcs x 10 packs
Eco Pack 40 pcs x 5 packs
Twin Pack 80 pcs x 2 packs
pomiks_active_baby_diapers_junior_9414752685c0eb2a5b57d2.jpg

POMİKS ACTİVE BABY BEBEK BEZİ JUNİOR

Size 9-18 kg
   
Eco Pack 30 pcs x 5 packs
   
baby_diapers_3_20765405675c0eb433c31f2.jpg

POMİKS BEBEK BEZİ MİNİ

baby_diapers_2_1432618285c0eb5347369e.jpg

POMİKS BEBEK BEZİ MİDİ

baby_diapers_1_9697560405c0eb3319b7fc.jpg

POMİKS BEBEK BEZİ ANİMASYON MİNİ/MİDİ/MAXİ/JUNİOR

baby_diapers_4_4187284585c0eb5a5b6816.jpg

POMİKS BEBEK BEZİ MAXİ

baby_diapers_5_1202496295c0eb5fc78b56.jpg

POMİKS BEBEK BEZİ JUNİOR